Dè officiële fanclub van Pater Moeskroen!

OM TE NOTEREN

oktober31

 

Op 12 februari 2012 is PATER MOESKROEN te gast bij

Viswijvenkoor SOOTJEVISCHin Zevenhuizen ZH.

Het viswijvenkoor viert op die datum haar 15-jarig bestaan met een groots jubileumconcert en CD-presentatie in de grote sporthal van dorpshuis SWANLA.

Het wordt een enorm spektakel, dat wordt gepresenteerd door niemand minder dan

Joris Lutz.

Bestel nu kaarten à € 15,–  (incl. gratis koffie of thee) door het bedrag over te maken op bankrekening nr.: 3750.71.695 t.n.v. Viswijvenkoor Sootjevisch met duidelijke vermelding van naam en adres. Als u per bestelling € 1,– extra overmaakt zorgen wij er voor dat u uw kaarten  tijdig in uw bezit heeft.

Voor meer informatie en het laatste nieuws kijk op onze website:

http://www.sootjevisch.nl


De Biechtstoel ter ziele.

oktober18

Beste fans!

Bij verschillende mensen is het opgevallen dat de Biechtstoel leeg is. Getroffen door een virus of hacker? Wees gerust geen van dit allen. Het is gebleken dat het forum eigenlijk nog nauwelijks actief was. Er was weinig beweging in te vinden. Er is besloten het forum dan maar ook te sluiten. Spijtig maar helaas. Heb je wat leuks te vertellen kan je dat nu ook doen op de facebook pagina van Pater Moeskroen. Maar natuurlijk is ook de Facebook pagina van HRS beschikbaar.

Facebookpagina van Pater Moeskroen kan je hier vinden:
http://www.facebook.com/Patermoeskroen

Facebookpagina van HRS kan je hier vinden:
http://www.facebook.com/hetreizendstamcafe

Heb je nog vragen kan je altijd mailen naar het bekende adres.

Van de bestuurstafel.

oktober15

Beste mensen,

Laten we beginnen met slecht nieuws. Helaas heeft onze gazet redactie, Mirjam van der Zee, moeten aangegeven te stoppen i.v.m. persoonlijke omstandigheden. We respecteren dit besluit maar vinden het wel jammer.  Mirjam willen we daarom nadrukkelijk bedanken voor haar inzet en ondersteuning. We zijn dus nu opzoek naar nieuwe ondersteuning voor onze redactie. Voor de komende tijd zal het bestuur de gazetten zelf gaan uitbrengen en maken. 22 oktober zal het bestuur bij elkaar komen om de eerst volgende samen te stellen.

Na de vakantie zijn we weer aan de slag gegaan. We hebben onze eerste bestuursvergadering achter de rug. Hierin hebben we een aantal beslissingen genomen aangaande de financiën. Verder hebben we de financiële zaken inmiddels op een rij en is de penningmeester in de mogelijkheid om financiële transacties te doen. We zullen voor dit jaar wederom een korting geven op de lidmaatschapsgelden omdat we niet alle gazetten hebben kunnen uitbrengen. Bij deze eerste volgende gazet zal een brief zitten aangaande de contributie inning.  Ook willen we met automatische incasso gaan werken vanaf volgend jaar.

Verder zal het bestuur de vergaderingsfrequentie (6x per jaar) verder opvoeren de komende tijd zodat we zaken van de grond krijgen. Inmiddels staat de nieuwe fanclubdag ook alweer op de kaart en zijn we begonnen onze gedachten hierover te laten gaan hoe we dit voor het volgende jaar willen insteken.

We blijven als bestuur het leuk vinden om samen met de leden uiteraard wat op te zetten. Heb je leuke ideeën schroom niet en neem contact met ons op (bestuur@reizendstamcafe.nl).

Groeten,
Het HRS bestuur.